Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy - hopsematam

Přejít na obsah

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Články a volný čas > Dokumenty

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail


Firma: Sobotík David, Kranichova 933/20, Slezská Ostrava,710 00.
I.Č: 73962830
Adresa pro zaslání Oznámení o odstoupení kupní smlouvy:
Lipová 248/24, Hať, 747 16.
Datum: .....například Praha, 1. ledna 2014.


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu http://www.hopsematam.czs vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem byla televizní anténa TYP ……… (identifikace zboží). Tuto anténu jsem převzala dne ………
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Anténu vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

Dokumenty ke stažení
 • Informace o příjímaných způsobech platby, ceně a doručení.
  Zde...

  Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
  Zde...
  Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
  Zde...
  Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku
Facebook Google+ Twitter Print Email
David Sobotík
TEL: 777 669 981
EMAIL: elektroprace@hopsematam.cz
David Sobotík
TEL: 777 669 981
EMAIL: elektroprace@hopsematam.cz
BTC, LTC, platby za elektroinstalace
Návrat na obsah