Blesk a ochrana před bleskem - hopsematam

Přejít na obsah

Blesk a ochrana před bleskem

Články a volný čas > Hromosvody

BLESK a ochrana před bleskem

Co je to blesk?
Na počátku dochází v mracích (typický bouřkový mrak, kumulonimbus, má květákový tvar) ke vzniku bouřkových buněk, protože vertikální pohyb vzduchu je dále zesilován dvěma jevy. Stoupající vzduch je ochlazován, až dosáhne teploty nasycení vodních par; dochází k vytvoření kapek a při kondenzaci se vzduch znovu ohřeje, takže znovu začíná stoupat. Dalším ochlazováním dochází k poklesu teploty pod nulu; mrznutí znamená nové uvolnění tepla a stoupání vzduchu se dále zrychluje až k rychlostem okolo 10 km/hod.

Přitom dochází ke vzniku a rozdělování elektrických nábojů v kapičkách vody nebo ledu. Kladně nabité částečky jsou zpravidla "lehčí" než záporné, a to znamená, že se v bouřkovém mraku oddělí oblasti s kladným nábojem nahoře (část jich však zůstává úplně dole) a záporným nábojem uprostřed. Z fyzikálního hlediska je bouřkový mrak obrovský generátor elektrostatické elektřiny, kde každá buňka je schopná produkovat průměrně dva až čtyři blesky za minutu, intenzita elektrického pole dosahuje řádově stovky kV/m.

Počet bouřek je různý v závislosti na mechanismu vzniku. Obecně klesá s rostoucí zeměpisnou šířkou; vysvětlení lze najít ve skutečnosti, že pravděpodobnost bouřky při teplotě 27°C je vyšší než při 25°C. V hornatém terénu je počet bouřek též vyšší než na rovině. Každou hodinu udeří na zemi ca.1 milion blesků (denně 25 milionů). Následkem jsou milionové škody na majetku a osobách. Většina úrazů plyne z neznalosti nebo nevhodného jednání při bouřce.

zdroj : DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., http://www.dehn.cz/cz/bourky_blesky/blesk.shtml
Hromosvod
Je hromosvod nezbytný?
Už téměř 250 let se na budovách instalují hromosvody. Jejich úkolem je v případě úderu blesku odvést bleskový proud bezpečně do země, aniž by docházelo k požárům nebo jiným škodám.

Bez ohledu na zákonná ustanovení by se hromosvody měly instalovat vždy v těchto případech:
  • když objekty zřetelně převyšují své okolí, jako např. objekty na vrcholcích hor, výškové domy, věže.
  • když objekty mají měkkou střešní krytinu ze dřeva nebo slámy nebo když při jejich stavbě bylo použito lehce vznětlivých materiálů.
  • když se v objektu skladují výbušné látky, nebo když jsou instalována průmyslová zařízení potenciálně ohrožující okolí.
  • když je třeba zvláštním způsobem ochránit osoby a kulturní hodnoty.
  • Pokud zákony (zejména Stavební zákon) nestanovily jinak, je instalace hromosvodu dobrovolným rozhodnutím majitele objektu.

zdroj : DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., http://www.dehn.cz/cz/bourky_blesky/ochrana_objektu/tema1.shtml
Úder blesku
Jak se chovat při bouřce?
Blíží-li se bouřkový mrak, měli by jste se za v času najít bezpečnou skrýš, neměli by jste se zdržovat venku, ale schovat se do bezpečí. Hlavně nejezdit na kole, motorce, nebo jít pěšky v zástavbě nízkých budov.

Bezpečí najdete v budově s hromosvodem, vozidla s celokovovou karoserií, kabiny stavebních strojů, karavany anebo kovové kabiny lanové dráhy.

Vzdálenost bouřky vypočítáte jednoduše.Když uvidíte záblesk, začnete počítat dokud neuslyšíte hrom. Při časové prodlevě pod 10 sekund je bouřka nebezpečně blízko, ale také při intervalech mezi 10 a 20 sekundami je situace nebezpečná.Při času pod 5 sekund je riziko extrémní.Stalo se, že udeřil blesk do člověka u bazénu a bouřkový mrak byl 30km daleko.

Pokud vás zastihne bouře na volném prostranství (třeba louce).Čapněte si a hlavně se nedotýkejte rukama  země. Buďte vzdálení od stromů a sloupů vysokého napětí na polovinu výšky objektu a počkejte až bouře odezní.

Pokud jste za bouřky v domě, tak se nedotýkejte zdí a buďte vzdálení od oken. Dejte pozor, ať není blízko vás žádné kovové potrubí a elektrické vedení nebo přístroje. Doporučuje se nesprchovat a být v kontaktu s vodou.


Pokud vás zastihne bouře na volném prostranství (třeba louce).Čapněte si a hlavně se nedotýkejte rukama  země. Buďte vzdálení od stromů a sloupů vysokého napětí na polovinu výšky objektu a počkejte až bouře odezní.

Pokud jste za bouřky v domě, tak se nedotýkejte zdí a buďte vzdálení od oken. Dejte pozor, ať není blízko vás žádné kovové potrubí a elektrické vedení nebo přístroje. Doporučuje se nesprchovat a být v kontaktu s vodou.

Facebook Google+ Twitter Print Email
David Sobotík
TEL: 777 669 981
EMAIL: elektroprace@hopsematam.cz
David Sobotík
TEL: 777 669 981
EMAIL: elektroprace@hopsematam.cz
BTC, LTC, platby za elektroinstalace
Návrat na obsah