Přepěťové ochrany-ochrana proti nadproudu a přepětí - hopsematam

Elektrikář Ostrava, Hlučín a Opava.
Přejít na obsah

Přepěťové ochrany-ochrana proti nadproudu a přepětí

Elektro práce a bleskosvody

Přepěťová ochrana a

svodič bleskového proudu

"ochraňte svoji elektroniku"


Montáže přepěťových ochran, ochrana datových linek a zařízení


Přepěťové ochrany jsou spolehlivá ochrana proti přepětí v síti a úderu blesku.
Svodiče stahují přepětí v síti a chraní elektroniku.

Naše elektro firma provádí montáže i dodávku přepěťových komponentů a modulů.

- Přepěťové ochrany slouží k  ochraně elektroniky před nepřímým úderem blesku nebo přepětím v síti vašeho dodavatele elektrické energie. Ochranují elektrické spotřebiče a je třeba chránit každý kábel u kterého je možnost zavlečení přepětí do domu, nebo průmyslového objektu. Každý elektrický a elektronický přístroj umístěny mimo dům ( například filtrace pro bazén nebo svitidlo v chatce ), na venkovní stěně domu ( svítidlo, anténna, elektrická brána) může dovléct do domu přepětí od úderu blesku a spálit elektroniku, v horším případě přeskokem blesku způsobit požár. Každý tenhle prvek je třeba vybavit nadproudovou ochranou, tím se vyrovná potenciál a nedojde k přeskoku.

- Pro náležitou účinnost ochrany musí byt dodrženo návržení, odborníkem přes ochranu před bleskem a koordinací odborníky na stavbě. Pro maximální účinnost ochrany je třeba přizpůsobit i vedení a umístění vnitřní a venkovní kabeláže ( nejlépe při novostavbě rodinného domu). To vše v závislosti na vedení a umístění hromosvodu, krytině a tvaru střechy.

"Ke každé zakázce přistupujeme individuálním způsobem."Provádíme ochranu:

  • hlavního přívodního kabelu za elktroměrovou částí.

  • ochrana zařízení a spotřebičů vhodným ochranným prvkem.

  • ochrana slaboproudých zařízení: EZS, CCTV, datové rozvody a koaxiálního vedení.

  • ochrana satelitních a anténních rozvodů a zařízení.

Chraňte vaši elektroniku před bleskem, nebo přepětím. Nepodceňujte riziko a svěřte tuhle práci profesionálům.

Máte zájem, nechte se kontaktovat.
Zadejte prosím níže váš kontaktŠkolení  dehn

Základem spolehlivé ochrany proti přepětí je kvalitní hromosvod.

Váš elektrikář

Přepěťové ochrany
Bleskojistka SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F

Popis produktu:

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana typ SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F je přepěťová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B), osazená plynovou bleskojistkou. Je určena k ochraně koaxiálních kabelů 75 ohmů vedoucího z venkovního prostředí chráněného proti přímému úderu blesku (LPZ 0B) a chrání koaxiální vstupy přístrojů a zařízení k tomuto kabelu připojené proti účinkům přepětí, průmyslového rušení a atmosferických výbojů. Ochrana se připojuje ke chráněnému koaxiálnímu kabelu jako průchozí kabelová spojka F-F s konektory typu F.
Ochrana se připojuje ke chráněnému kabelu jako průchozí kabelová spojka s konektory typu F/F-F. Konstrukce SPKO zajišťuje spolehlivé svedení bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepěťových ochran i do plastových rozvaděčů.

Technické parametry SPKO-F75:
Ochrana je osazena bleskojistkou CP Clare, 20 kA 8/20 µs nebo ekvivalentem.
Provozní kmitočtové pásmo: 0 - 2,150 GHz
Činitel útlumu: lepší než -0,5 dB
Činitel zpětného odrazu (přizpůsobení): lepší než -20 dB
Zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA pro vlnu 10/350 µs
Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu při IZRP:
< ± 100 Vš-š
Připojení ochrany:
k signálové cestě: - jako průchozí kabelová spojka s konektory F
k ekvipotenciální přípojnici systému: - splétaným Cu vodičem o průřezu minimálně 2,5 mm2
Stupeň krytí: IP20
Poznámka: při použití ve venkovním prostředí je nezbytné důkladně zajistit proti zatékající vodě např. použitím samovulkanizační pásky. Jinak hrozí poškození ochrany

Způsob montáže:
letmý jako průchozí kabelová spojka. K ekvipotenciální přípojnici chráněného systému splétaným Cu vodičem s nalisovaným kabelovým okem, připojeným k SPKO šroubem M5 (oko a šroub M5 jsou příslušenstvím ochrany).

Montážní poloha: libovolná

Rozměry: obrys: délka 61 mm, průměr 25 mm
Hmotnost: 75g

Důležité upozornění pro uživatele
U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola měření funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Měření provádí servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.


Správná instalace přepěťových ochran - připojení ochrany k ochrannému vodiči PE(N)
Nejjednodušší způsob připojení ochranného vodiče od přepěťové ochrany k ochrannému vodiči PE(N) napájecí sítě 230V/50Hz je pomocí normální kabelové zástrčky. Ochranný vodič se připojí na šroub ochranného kolíku zástrčky (zbývající dvě připojení pro L a N zůstanou samozřejmě volná) a zástrčku zasuneme do volné zásuvky pevného rozvodu nn nebo do volného "slotu" prodlužovací zásuvky, ze které je napájeno chráněné zařízení. Podstatnou nevýhodou tohoto jednoduchého řešení je riziko, že když někdo neznalý bude potřebovat připojit další spotřebič do plně obsazeného "prodlužováku", tak si řekne: "Co to tady je za blbost?!" a zástrčku s ochranným vodičem odpojí. Jistější je pevné připojení ochranného vodiče např. do instalační krabice zásuvky nebo do rozvodné krabice nn.

Na základě častých dotazů od našich zákazníků a i připomínek od revizních techniků se pokusíme na tomto místě uvést věci na pravou míru. Přepěťové ochrany nemohou v žádném případě nahradit ochranu objektů před přímým úderem blesku (viz. EN ČSN 62 305, část 3) a také nejsou k tomuto účelu určeny. K tomu je určen systém vnější ochrany objektů před bleskem, lidově zvaný hromosvod. Přepěťové ochrany, za předpokladu jejich správné instalace, účinně chrání elektrické přístroje a zařízení (spotřebiče) proti účinkům přepětí, které vzniká na metalických vedeních (např. napájecí rozvody nn, datová, zabezpečovací, video, radio, SAT, TV, telekomunikační a jiná vedení a kabely) působením např. průmyslového elektromagnetického rušení, provozními manipulacemi na sítích nn i vn, atmosférickými jevy a bouřkami atd. Když kdokoli nesprávně nainstaluje např. anténní systém (TV,SAT, WiFi apod.) mimo ochranné pásmo jímací soustavy "hromosvodu", pak riskuje možné následky přímého úderu blesku a to samozřejmě zcela nezávisle na tom, zda má či nemá do anténního svodu nainstalovanou přepěťovou ochranu. Ta chrání citlivý vstup připojeného přijímače. Ale vodivé propojení antény, např. po plášti koaxiálního kabelu s "kostrou" připojeného zařízení, tam je vždy a to zcela nezávisle na tom, zda do uvažované instalace je a nebo není zapojena přepěťová ochrana. Ochranný vodič od přepěťové ochrany pak zajišťuje "obtečení" části bleskového (nebo rušivého) proudu jinou cestou než po "kostře" chráněného zařízení.

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 00/01/06 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna.

Obrázek je ilustračního charakteru.

Cena je uvedena včetně recyklačního a ostatních skrytých poplatků.
Zboží není skladem a je k odeslání do týdne z eshopu.
500.00 Kč
Přidat
Modul s jemným svodičem přepětí typ 3 podle ČSN EN 61643-11. Chrání zásuvkové okruhy a síťové zdroje elektrických spotřebičů před impulsním přepětím.
Dvou pólový svodič je vybaven kontrolním a odpojovacím zařízením, akustickou signalizací poruchy.
Modul je přizpůsoben k montáži do elektroinstalačních krabic nezávisle na designu zásuvek.
Max.příp.trvalé nap. AC Uc - 255V
Jmenovitý impulsní proud (8/20) (L+N+PE) In - 5kA

Obrázek je ilustračního charakteru.

Cena je uvedena včetně recyklačního a ostatních skrytých poplatků.
Zboží není skladem a je k odeslání do týdne z eshopu.
2,400.00 Kč
Přidat
Kombinovaný svodič typ 1 ve vícepólovém provedení. Chrání zařízenní nn v občanských i průmyslových objektech před přepětím způsobeným atmosferickými výboji a spínáním. K montáži na lištu TS 35 a rozhraní zón LPZ 0a-2.
Ochranný modul s jiskřištěm (kvalitnější než na bázi varistoru), při předjištění s vysoká životnost.

Německý výrobce DEHN a So"hne.

Specifikace:
Třída IEC: I. + II.
Třída EN: T1 + T2
Třída VDE: B + C
Zona bleskové ochrany, LPZ: 0-2
Soustava: TNC
Zapojení: L / PEN
Jmenovité provozní napětí, (Un): 230/400V
Max. trvalé provozní napětí, (Uc): 255V
Bleskový impulzní proud (10/350), L / N, L / PEN, (Iimp): 25/75kA
Jmenovitý impulsní proud (8 / 20), L / N, L / PEN, (In): 25/75kA
Ochranná úroveň při Iimp (10/350), (Up): <1,5 kV
Doba odezvy, L / N, L / PEN, (ta): <100ns
Doporučené předjištění, L / LL ': 315 / 125A gL / gG
Pracovní teplota, (J): L -40 ÷ +80 / LL '-40 ÷ +60 ° C
Počet modulů, TE (17,5), (DIN 43880): 6
Průřez přívodů (plný / lanko), (mm2): 50 / 35
Stupeň krytí: IP 20
Prostředí: základní
Způsob montáže: DIN lišta 35mm
Materiál pouzdra: termoplast / červená

Obrázek je ilustračního charakteru.

Cena je uvedena včetně recyklačního a ostatních skrytých poplatků.
Zboží není skladem a je k odeslání do týdne z eshopu.
15,600.00 Kč
Přidat
Přepěťová ochrana 1 zásuvka + rj45 LAN

přepěťová ochrana 1 zásuvka
zabezpečení proti impulsnímu přepětí (UP): UP x 3L -- 918 J
EMI/RFI filtr
LED indikátor přepětí
1-in, 1-out síťová ochrana (Combo RJ 45&RJ11)
jmenovitý proud: 16 A
jmenovité napětí: 250 V~, 50 Hz
ochranná úroveň UP 775 V
max. výbojový proud: 36000 A
zkušební vlna U0C = 6 kV
doba odezvy tS: 1 ns
frekvenční rozsah: 150 kHz - 100 MHz
útlum až do 40 dB
rozměr: 65 x 75 x 100 mm

prodejní obal: 1 ks, krabice

Všeobecný popis

Přepěťová ochrana 1 zásuvka s LED indikátorem přepětí slouží k zabezpečení proti impulsnímu přepětí

280.00 Kč
Přidat
Přepěťová ochrana video + napájení AC 24V/1A COP-1V+24-BOX
Technické parametry


Maximální svodový proud 5kA
Vstupní úroveň 6Vpp
Průmyslové provedení
Dvoustupňová ochrana
Galvanicky izolovaná PE svorka
Provozní teplota – 40°C do +70°C
Rychlá instalace
Modifikace BOX


Obrázek je ilustračního charakteru.

Cena je uvedena včetně recyklačního a ostatních skrytých poplatků.
Zboží není skladem a je k odeslání do týdne z eshopu.
1,924.00 Kč
Přidat
Svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS/3.

SPD typ 1 a typ 2 – kombinovaný -vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy.
Trojpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0A–LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů.
Dálková signalizace stavu (S).
Patentovaná technologie.

Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230 V AC
Maximální pracovní napětí: 260 V AC
Jmenovitý výbojový proud/pól In: 30 kA
Maximální výbojový proud/pól Imax: 60 kA
Bleskový impulsní proud/pól Iimp: 25 kA
Napěťová ochranná hladina Up: 1,5 kV
Doba odezvy ta: 100 ns
Krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot – 40 °C … + 80 °C
Montáž lišta DIN 35 mm
Signalizace poruchy: červené zbarvení indikačního pole
Dálková signalizace: bezpotenciálový přepínací kontakt
Kontakty dálkové signalizace: 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
Průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm2
Splňuje požadavky normy ČSN EN 61643-11 + A11.


Obrázek je ilustračního charakteru.

Cena je uvedena včetně recyklačního a ostatních skrytých poplatků.
Zboží není skladem a je k odeslání do týdne z eshopu.
8,610.00 Kč
Přidat
Místo působnosti, region Moravskoslezský kraj

Okres Ostrava ( Slezská Ostrava, Centrum, Marianské hory, Přívoz, Poruba, Zábřeh, Dubina, Hrabůvka, Vítkovice, Výškovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Klimkovice ), Opava, Hlučín, Studénka,  Bílovec, Bohumín, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek a jejich okolí.

Jako jsou Michálkovice, Rychvald, Petřvald, Bobrovníky, Lhotka u Hošťalkovic, Hošťalkovice, Petřkovice, Ludgeřovice, Markvartovice, Antošovice, Koblov, Šilheřovice, Hať, Darkovice, Darkovičky, Kozmice, Vřesina, Píšt, Dolní Benešov, Kravaře, Velká Polom, Háj ve Slezsku, Děhylov, Mokré Lazce, Hrabyně, Lhota, Čavisov, Bohuslavice.
Frýdlant nad Ostravicí, Čeladná, Brušperk, Studénka, Klimkovice.

V případě zájmu volejte:   777 669981

Návrat na obsah